Blogs Diweddaraf

Edrychwch ar y blogiau diweddaraf i gael awgrymiadau, cyngor a gwybodaeth ddefnyddiol

Rhagweld trwy'r Dirwasgiad COVID

Rhagweld trwy'r Dirwasgiad COVID

Mae COVID-19, yn debyg iawn i ddirwasgiad, wedi cael effaith sylweddol ar economi’r DU. Yn ôl ym mis Mawrth a fyddai wedi rhagweld yr effaith y byddai'r pandemig hwn wedi'i gael nid yn unig ar fusnesau yn y DU ond ledled y byd. Gydag ail gloi, mae llawer o fusnesau yn dod o hyd i ...

darllen rhagor
Pam fod angen llyfr-geidwad arnaf ar gyfer fy musnes

Pam fod angen llyfr-geidwad arnaf ar gyfer fy musnes

Pam fod angen llyfr-geidwad arnaf Fel busnes bach, a sefydlwyd fel cwmni cyfyngedig, mae angen i mi gyflawni rhai rhwymedigaethau a gofynion cyfreithiol i sicrhau fy mod yn cydymffurfio â holl ofynion Cyllid a Thollau EM. Mae rhedeg fy musnes yn cymryd amser, ac er gwaethaf rhywfaint o brofiad blaenorol ...

darllen rhagor
Cymorth Ariannol i Fusnesau yn ystod Coronavirus

Cymorth Ariannol i Fusnesau yn ystod Coronavirus

Pa Gymorth gan y Llywodraeth sydd ar Gael? Gall y dilyw o wybodaeth gan y Llywodraeth am gymorth ariannol sydd ar gael yn ystod pandemig Covid-19 i fusnesau a hunangyflogedig fod yn llethol. Cwestiynau ynghylch p'un ai fel busnes, hunangyflogedig neu unigolyn rydych chi'n ...

darllen rhagor

Oes gennych gwestiwn?

Cyfrif stoc ar gyfer y Sector Masnach a Lletygarwch Trwyddedig

Lawrlwythwch yma

Cyfrif stoc ar gyfer y Sector Masnach a Lletygarwch Trwyddedau - Cymraeg

Lawrlwythwch yma

Gwneud Treth yn Ddigidol ar gyfer TAW

Lawrlwythwch yma

 

English EN Cymraeg CY