Blogs Diweddaraf

Edrychwch ar y blogiau diweddaraf i gael awgrymiadau, cyngor a gwybodaeth ddefnyddiol

Rhagweld trwy'r Dirwasgiad COVID

Rhagweld trwy'r Dirwasgiad COVID

Mae COVID-19, yn debyg iawn i ddirwasgiad, wedi cael effaith sylweddol ar economi’r DU. Yn ôl ym mis Mawrth a fyddai wedi rhagweld yr effaith y byddai'r pandemig hwn wedi'i gael nid yn unig ar fusnesau yn y DU ond ledled y byd. Gydag ail gloi, mae llawer o fusnesau yn dod o hyd i ...

darllen rhagor
Pam fod angen llyfr-geidwad arnaf ar gyfer fy musnes

Pam fod angen llyfr-geidwad arnaf ar gyfer fy musnes

Pam fod angen llyfr-geidwad arnaf Fel busnes bach, a sefydlwyd fel cwmni cyfyngedig, mae angen i mi gyflawni rhai rhwymedigaethau a gofynion cyfreithiol i sicrhau fy mod yn cydymffurfio â holl ofynion Cyllid a Thollau EM. Mae rhedeg fy musnes yn cymryd amser, ac er gwaethaf rhywfaint o brofiad blaenorol ...

darllen rhagor
Cymorth Ariannol i Fusnesau yn ystod Coronavirus

Cymorth Ariannol i Fusnesau yn ystod Coronavirus

Pa Gymorth gan y Llywodraeth sydd ar Gael? Gall y dilyw o wybodaeth gan y Llywodraeth am gymorth ariannol sydd ar gael yn ystod pandemig Covid-19 i fusnesau a hunangyflogedig fod yn llethol. Cwestiynau ynghylch p'un ai fel busnes, hunangyflogedig neu unigolyn rydych chi'n ...

darllen rhagor

Oes gennych gwestiwn?

Cylchlythyrau Diweddaraf

Bydd ein cylchlythyr misol yn dod â'r newyddion a'r datblygiadau diweddaraf sy'n ymwneud â'ch busnes a'ch diwydiant yn gyffredinol - yn uniongyrchol i'ch mewnflwch. Cofrestrwch heddiw i dderbyn ein cylchlythyrau gan ddefnyddio'r ffurflen uchod.

Dadlwythwch Gylchlythyr Tach / Rhag

Dadlwythwch Gylchlythyr Medi / Hydref

Dadlwythwch Gylchlythyr Gorffennaf / Awst

Dadlwythwch Gylchlythyr Mehefin / Gorffennaf

Dadlwythwch Gylchlythyr Mai / Mehefin

Cyfrif stoc ar gyfer y Sector Masnach a Lletygarwch Trwyddedig

Lawrlwythwch yma

Cyfrif stoc ar gyfer y Sector Masnach a Lletygarwch Trwyddedau - Cymraeg

Lawrlwythwch yma

Gwneud Treth yn Ddigidol ar gyfer TAW

Lawrlwythwch yma

 

English EN Cymraeg CY