Straeon Cleientiaid

Gwneud Busnesau yn Well

BETH RYDYM YN EI WNEUD

Rydym yn cefnogi busnesau hunangyflogedig a busnesau bach a chanolig ledled Cymru a De Lloegr gyda gwasanaethau cyfrifyddu, trethiant, cyfrif stoc, prisiadau ac ymgynghori busnes - ac rydym yn ei wneud yn dda.

Mae'r straeon cleientiaid hyn yn dangos sut rydym wedi darparu atebion ymarferol a realistig i unigolion a busnesau dros y blynyddoedd.

Logo Noble Consultancy

The Noble Consultancy Ltd.

Darparu cadw llyfrau, cyflogres, ymgynghoriaeth fusnes a Chyfarwyddwr Cyllid ar gontract allanol i arfer dylunio pensaernïol. 

The Colston Arms

Darparu gwasanaethau ymgynghori a rheoli stoc i'r fasnach drwyddedig.

Arfau Ffostrasol

Darparu gwaith llyfr, cyflogres, cyfrif stoc a phrisio i'r fasnach drwyddedig.

Darllenwch Ein Newyddion Diweddaraf

Yn eich diweddaru chi â'r newyddion diweddaraf am y diwydiant a'r cwmni.

Cofrestrwch i'n Cylchlythyr

English EN Cymraeg CY