Astudiaeth Achos Tafarn Ffostrasol Arms

Cefndir

Mae Ffostrasol Arms Ltd yn dafarn draddodiadol gartrefol ger Llandysul yng nghefn gwlad Ceredigion. Yn ogystal â bar trwyddedig llawn mae'n cynnig bwydlen fwyd ddyddiol ac yn darparu ar gyfer digwyddiadau a phartïon o bob maint.

Roedd perchnogion y busnes yn chwilio am gwmni cyfrifeg a oedd â phrofiad perthnasol o weithio gyda chleientiaid yn y fasnach drwyddedig a hefyd gwmni a oedd yn lleol iddynt. Trwy atgyfeiriad cyflwynwyd y busnes i Everett King yn 2007 ac rydym wedi ymgysylltu â nhw ers hynny.

Y Gwasanaeth a'r Datrysiad

Roedd y busnes yn awyddus iawn i weithio gyda chwmni cyfrifeg a oedd â chefndir profedig a hanes yn y fasnach bar ond un a oedd hefyd â chysylltiadau cryf yn y gymuned Gymreig leol. Roedd gan Everett King y ddau ac o’r ymgysylltiad cychwynnol hyd yma wedi gweithio gyda Ffostrasol Arms, yn benodol yn darparu gwaith llyfr, cyflogres, cyfrif stoc a phrisio ynghyd ag ymgynghoriaeth fisol sy'n darparu gwybodaeth amserol ar sut mae'r busnes yn perfformio.

Mae'r cyngor a ddarperir yn parhau i gefnogi'r busnes wrth iddo fynd yn ei flaen a thyfu ac mae Gwybodaeth Reoli fisol fanwl yn tynnu sylw at a oes angen ystyried, gweithredu a datrys unrhyw faterion neu heriau, yn gynnar. Mae stocio rheolaidd wedi helpu’r busnes yn effeithiol i nodi a lleihau unrhyw golledion posibl, ardystio ei stoc a gwella ei gynnyrch yn gyffredinol. helpodd y busnes yn effeithiol i nodi a lleihau unrhyw golledion posibl, ardystio ei stoc a gwella ei gynnyrch yn gyffredinol.

“Mae’n braf gwybod bod cyfrifydd sy’n arbenigo mewn masnach y dafarn yn gallu gofalu am fy musnes.”

Tysteb

Roedd gweithio gyda chyfrifydd sy'n deall ein sector yn bwysig iawn ac mae Everett King yn arbenigo mewn masnach y dafarn sydd o fudd mawr i ni. Nid yn unig eu bod wrth law ac ar gael maent bob amser wedi rhoi ein diddordebau yn gyntaf a darparu cyngor ymarferol. Mae gennym berthynas gref gyda'r tîm sydd bob amser yn gyfeillgar ac yn barod i helpu. Mae gweithio gyda chyfrifydd a all gefnogi fy musnes a minnau'n bersonol gyda'r ystod o wasanaethau sydd eu hangen arnaf yn wych - popeth o dan yr un to gyda thîm sydd bob amser yn barod i helpu.

Arthur Davis, Perchennog, Ffostrasol Arms

Newyddion yn syth i'ch mewnflwch

Cael Cwestiwn?

Saesneg EN Cymraeg CY