Astudiaeth Achos Tafarn Ffostrasol Arms

Cefndir

Ffostrasol Arms Ltd. tafarn draddodiadol gartrefol ger Llandysul yng nghefn gwlad Ceredigion. Yn ogystal â bar trwyddedig llawn mae'n cynnig bwydlen fwyd ddyddiol ac yn darparu ar gyfer digwyddiadau a swyddogaethau o bob maint. 

Roedd perchnogion y busnes yn chwilio am gwmni cyfrifeg a oedd â phrofiad perthnasol o weithio gyda chleientiaid yn y fasnach drwyddedig a hefyd gwmni a oedd yn lleol iddynt. Trwy atgyfeiriad cyflwynwyd y busnes i Everett King yn 2007 ac wedi ymgysylltu â nhw ers hynny.

Y Gwasanaeth a'r Datrysiad

Roedd y busnes yn awyddus iawn i weithio gyda chwmni cyfrifeg a oedd â chefndir profedig a hanes yn y fasnach bar ond un a oedd hefyd â chysylltiadau cryf yn y gymuned Gymreig leol.  Everett King a oedd y ddau ac o'r ymgysylltiad cychwynnol hyd yma wedi gweithio gyda Ffostrasol Arms, gan ddarparu gwaith llyfrau yn benodol cyflogres, cyfrif stoc a phrisiadau gwasanaethau ynghyd â ymgynghoriaeth fisol sy'n darparu gwybodaeth amserol ar sut mae'r busnes yn perfformio.    

Mae'r cyngor a ddarperir yn parhau i gefnogi'r busnes wrth iddo fynd yn ei flaen a thyfu ac mae Gwybodaeth Reoli fisol fanwl yn tynnu sylw at a oes angen ystyried, gweithredu a datrys unrhyw faterion neu heriau, yn gynnar. Mae cyfrif stoc yn rheolaidd wedi helpu'r busnes i bob pwrpas i nodi a lleihau unrhyw golledion posibl, ardystio ei stoc a gwella ei gynnyrch yn gyffredinol. 

“Mae’n braf gwybod bod cyfrifydd sy’n arbenigo mewn masnach y dafarn yn gallu gofalu am fy musnes.”

Tysteb

Roedd gweithio gyda chyfrifydd sy'n deall ein sector yn bwysig iawn ac Everett King yn arbenigo mewn masnach y dafarn sydd o fudd mawr i ni. Nid yn unig eu bod yn agos at law ac ar gael maent bob amser wedi rhoi ein diddordebau yn gyntaf ac yn darparu cyngor ymarferol. Mae gennym berthynas gref gyda'r tîm sydd bob amser yn gyfeillgar ac yn barod i helpu. Mae gweithio gyda chyfrifydd a all gefnogi fy musnes a minnau'n bersonol gyda'r ystod o wasanaethau sydd eu hangen arnaf yn wych - popeth o dan yr un to gyda thîm sydd bob amser yn barod i helpu. 

Arthur Davis, Perchennog, Ffostrasol Arms

Newyddion yn syth i'ch mewnflwch

Cael Cwestiwn?

English EN Cymraeg CY