Gwasanaethau Cadw Llyfrau

Sylfaen i fusnes da

Cydweithredol

Gweithio fel estyniad o'ch busnes er budd eich busnes.

Hyblyg

Y gallu i gynyddu neu leihau ein gwasanaeth ar sail eich blaenoriaethau busnes, eich cyllidebau a'ch llinellau amser.

Gwelliant Parhaus

Trwy ddeall eich materion ariannol, byddwn yn cynnig syniadau ar brosesau gwell, rheoli ymylon a rhagolygon i alluogi eich busnes i dyfu.

BETH RYDYN NI'N EI WNEUD

Cadw Llyfrau Allanol ar gyfer eich Busnes

Gall delio â'r weinyddiaeth cadw llyfrau o ddydd i ddydd gymryd llawer o amser a chymryd eich sylw oddi ar ganolbwyntio ar redeg eich busnes. Trwy adael i Everett King wneud eich gofynion cadw llyfrau gellir gwarantu bod gennych ffynhonnell ddibynadwy yn delio â hi ar eich rhan. Rydym yn dod yn estyniad o'ch busnes a byddwn yn prosesu'ch anfonebau gwerthu yn effeithlon, eich anfonebau prynu, derbynebau a thaliadau ac yn creu cysoniadau banc misol i roi goruchwyliaeth lawn i chi o'ch adroddiadau dyledwyr a chredydwyr a sicrhau eich bod yn cydymffurfio â TAW.

Gallwn hefyd weithredu fel eich asiant a rheoli eich cyfathrebu ag asiantaethau allanol fel Cyllid a Thollau EM.

PAM EIN DEWIS NI

Buddion cadw llyfrau ar gontract allanol

Cadw llyfrau ar gontract allanol yw'r ateb perffaith i fusnesau lle nad yw'n ymarferol recriwtio yn fewnol neu lle nad yw'r sgiliau mewnol yn diwallu eich anghenion busnes.

Gall gynnig ystod eang o fuddion gan gynnwys:

 • Rhoi mwy o amser i chi ganolbwyntio ar eich busnes.
 • Mynediad at geidwaid llyfrau hyfforddedig a phroffesiynol iawn.
 • Bydd pob dyddiad cau misol, rheoliadol a chydymffurfiaeth yn cael ei fodloni.
 • Arbed costau gan na fydd angen i chi recriwtio ar gyfer adnodd mewnol.
 • Mae'n cynnig hyblygrwydd gan y gallwch chi greu ystod y gwasanaeth yn unol â'ch anghenion cyfrifeg wrth i'ch busnes dyfu.
 • Adrodd yn fisol fel eich bod chi'n gwybod yn union sut mae'ch busnes yn perfformio ar unrhyw adeg.
 • Cyfrifeg Cwmwl.

 

ARCHEBU

Amrywiaeth gynhwysfawr o wasanaethau:

 • Cysoniadau banc.
 • Adrodd ar dreuliau.
 • Adrodd ariannol.
 • Cynnal cyfriflyfrau.
 • Paratoi rhagolygon a dadansoddi sensitifrwydd.
 • Prosesu cyfnodolion diwedd mis.
 • Cynhyrchu cyfrifon rheoli.
 • Paratoi ffurflenni TAW.
 • Rheoli credyd.

Y cyfan sydd ei angen arnom  gennych chi yw'r data crai fel anfonebau gwerthu a phrynu a datganiadau banc - gadewch inni wneud y gweddill!

Beth mae cleientiaid yn ei ddweud

"Everett King deall ein busnes, yn rhagweithiol ac yn ymatebol iawn. Rydyn ni'n teimlo mewn dwylo diogel iawn gyda thîm cyfrifyddu blaengar sydd wir yn poeni am ein busnes. "

Gwenyn Aivaras

Sylfaenydd a Hyfforddwr Co. , Ffitrwydd Oakmont

Darllenwch bob Stori Cleient

At Everett King rydym yn gweithio gyda busnesau hunangyflogedig a busnesau bach a chanolig ar draws ystod o ddiwydiannau. Darganfyddwch fwy am rai o'r cleientiaid rydyn ni'n gweithio gyda nhw, beth rydyn ni'n ei wneud iddyn nhw a sut rydyn ni wedi gallu eu cefnogi.

CYFARFOD EIN TÎM

Eich Arbenigwr Cadw Llyfrau Nia ColeNia Cole

Profiad sylweddol mewn cyfrifon taladwy, rheoli anfonebau, cadw llyfrau a rheoli credyd.

Darllenwch Ein Newyddion Diweddaraf

Yn eich diweddaru chi â'r newyddion diweddaraf am y diwydiant a'r cwmni.

Cofrestrwch i'n Cylchlythyr

English EN Cymraeg CY