Astudiaeth Achos Colston Arms

Cefndir

The Colston Arms yn dafarn draddodiadol yng nghanol Bryste.

Cymerwyd y dafarn, sy'n eiddo i'r rhiant-gwmni Admiral Taverns, gan y landlord Paul Frost yn 2014. Yn ogystal â bar trwyddedig llawn, mae'n ymfalchïo mewn cynnig bwyd rhagorol ac yn darparu ar gyfer digwyddiadau trwy gydol y flwyddyn. Yn 2018 dyfarnodd Admiral Taverns ef fel un o’i “Dafarndai’r Flwyddyn”.

Roedd y landlord yn chwilio am gyfrifydd i gefnogi ei fusnes ac eisiau gweithio gydag un a oedd wedi profi profiad o'r fasnach drwyddedig. Mae gan Admiral Taverns berthynas hirsefydlog â Everett King a'u hargymell i'r landlord ar sail profiad o'r fath yn y sector masnach trwyddedig.

Y Gwasanaeth a'r Datrysiad

Everett King wedi gweithio gyda The Colston Arms ers 2014 ac wedi darparu ystod o wasanaethau i gynnwys gwaith llyfrau, cyflogres, stociau a phrisiadau, cyfrifon diwedd blwyddyn ac ymgynghoriaeth reoli. Pan gymerodd y cleient brydles Gwesty'r Langton Court yn St. Anne's, gan gynnwys ymgymryd ag adnewyddiad gwerth £ 500k gyda Star Bar, Everett King darparu ymgynghoriaeth trwy gydol y broses ac mae'n parhau i gefnogi'r busnes gyda'i gynlluniau twf yn y dyfodol.

Cynhwysfawr gwasanaeth cyfrif stoc yn cael ei ddarparu sy'n rhoi gwybod i'r cleientiaid am fentrau prisio gwlyb a sych, gwella elw a lleihau gwastraff yn ogystal â darparu prisiadau ar ddiwedd y flwyddyn.

“Mae'r gwasanaeth ymgynghori rheolwyr yn wasanaeth hanfodol i ni ac mae'n helpu i gadw'r busnes ar y trywydd iawn a chynyddu trosiant yn y pen draw. Mae gweithio gyda Everett King wedi cael effaith gadarnhaol ar ein busnes a thrwy eu gwasanaethau yn ein helpu i dyfu. ”

Tysteb

“Mae cael cyfrifydd sydd â phrofiad ac arbenigedd profedig wrth gefnogi busnesau yn y fasnach bar yn hanfodol i ni ynghyd â'r ymgynghoriaeth reoli a ddarperir yn ein galluogi i aros ar y blaen mewn sector cystadleuol iawn. Mae delio â thîm sy'n deall eich busnes ac sydd bob amser ar gael i gwrdd yn ôl yr angen yn ddefnyddiol iawn. "

Paul Frost, Perchennog, The Colston Arms a The Langton

Newyddion yn syth i'ch mewnflwch

Cael Cwestiwn?

English EN Cymraeg CY